Koostöös firmaga Grandstream Networks, Inc. on VoipMaster OÜ eestindanud telefoni GXP-2000 kasutajaliidese. See on esimene eestikeelse kasutajaliidesega SIP-telefon turul.