Kasutusjuhend

VoIPLINE kasutusjuhend

Käesolev juhend tutvustab VoIPLINE teenuse kasutamist koos BudgeTone seeria IP-telefonidega. Kui kasutate HandyTone seeria IP-adapterit, võivad mõningad üksikasjad erineda, sõltuvalt adapteri külge ühendatud telefoniaparaadi võimalustest ja omadustest.

Telefonide detailsed kasutusjuhendid on saadaval aadressilt http://www.grandstream.com/user_manuals/

Helistamine

 • tõsta kuuldetoru (või «käed-vabad»-reziimis rääkimiseks vajuta “SPEAKERPHONE”)
 • kuuled tooni
 • vali soovitud number, nt. “6123456”
 • vajuta “SEND” (või oota 4 sekundit)
 • kui kutsutav number on vaba, kuuled kutsuvat tooni

NB! Helistamisel hädaabi numbrile 112 tuleb meeles pidada, et kõne suundub Harjumaa Päästeteenistusele sõltumata helistaja asukohast!

Suunakoodid helistamisel

Eesti laua- ja mobiiltelefonidele helistamiseks vali number ilma suunakoodideta, näiteks:

 • “6123456” lauatelefonile helistamiseks;
 • “5123456” mobiiltelefonile helistamiseks.

Rahvusvaheliste kõnede puhul tuleb soovitud numbri ette valida “00”.

NB! Virtuaalvahendusjaama abonentidel tuleb Eesti laua- ja mobiiltelefonidele helistamiseks soovitud numbrile ette valida “0”, rahvusvaheliste kõnede puhul “00”. Firmasiseste tasuta kõnede sooritamiseks on kasutusel lühinumbrid (abonentnumbri 3 viimast järku).

Kõnele vastamine

Kõnele vastamine käib tavapärasel moel – kui kuuled kutsungit, tõsta kuuldetoru (või «käed-vabad»-reziimis rääkimiseks vajuta “SPEAKERPHONE”).

Edasiühendamine

Sissetulnud kõne edasiühendamiseks toimi nii:

BudgeTone

 • vajuta “FLASH”
 • kuuled tooni
 • vali soovitud number
 • vajuta “SEND” (või oota 4 sekundit)
 • kuuled kutsuvat tooni
 • (soovi korral oota kuni kõnele vastatakse ja räägi)
 • edasiühendamiseks vali “TRANSFER”
 • aseta kuuldetoru hargile

HandyTone

 • vajuta “R”
 • kuuled tooni
 • vali soovitud number
 • oota 4 sekundit
 • kuuled kutsuvat tooni
 • (soovi korral oota kuni kõnele vastatakse ja räägi)
 • edasiühendamiseks aseta kuuldetoru hargile

Kui edasiühendatud kõnele ei vastatud, tuleb kõne uuesti tagasi (telefon heliseb). Kuuldetoru tõstes saab vestlust helistajaga jätkata.

NB! Virtuaalvahendusjaama teenuse abonendid võivad kõne edasi ühendada ka firmasisestele lühinumbritele.

Suunamisteenused

NB! Kõikide suunamiste aktiveerimisel ja tühistamisel tuleb lõppu valida “SEND” või oodata, kuni kostub kinnine toon.

Eelsuunamine

Kõik sissetulevad kõned suunatakse koheselt edasi soovitud numbrile.

 • suunamise aktiveerimine: *21* + soovitud number
 • suunamise tühistamine: #21#

Suunamine kui levist väljas

Kõik sissetulevad kõned suunatakse koheselt edasi soovitud numbrile kui telefon ei ole VoIP-serveris registreeritud.

 • suunamise aktiveerimine: *27* + soovitud number
 • suunamise tühistamine: #27#

Suunamine kui number ei vasta

Kõik sissetulevad kõned suunatakse edasi soovitud numbrile kui telefonile ei vastata 20 s jooksul.

 • suunamise aktiveerimine: *61* + soovitud number
 • suunamise tühistamine: #61#

Suunamine kui number on kinni

Kõik sissetulevad kõned suunatakse edasi soovitud numbrile kui telefon on kinni.

 • suunamise aktiveerimine: *67* + soovitud number
 • suunamise tühistamine: #67#

Soovitud number valitakse harjumuspärasel viisil. Suunatud kõne eest tasub suunaja vastavalt tavapärasele hinnakirjale.

NB! Soovitame määrata “Suunamine kui levist väljas” numbriks oma mobiilinumbri, siis ei lähe elektri- või arvutivõrgu häirete puhul sissetulev kõne kaduma.

Kõnepost 109

Kõnepost on tasuta lisateenus mis aktiveeritakse kliendi soovil.

Kõneposti saabunud teatest annab märku telefoni ekraani ja klaviatuurivalgustuse vilkumine ning katkendlik toon kuuldetoru tõstmisel.

HandyTone seeria adapteri kasutamisel annab saabunud teatest märku rohelise tulukese vilkumine adapteril ning katkendlik toon kuuldetoru tõstmisel.

Kõneposti jäetud sõnumite kuulamiseks tõsta kuuldetoru ning vajuta nuppu “MESSAGE” või vali number 109. Kuuled Sulle jäetud sõnumite arvu ning juhiseid kõneposti kasutamiseks.

Koputus (sissetuleva kõne märguanne) ja vahekõne

Koputus ja vahekõne on tasuta lisateenused mis aktiveeritakse kliendi soovil.

Paralleeltelefon

Soovi korral on võimalik ühe abonentnumbriga siduda kaks telefoniaparaati, mille omavahelised kõned on tasuta. Sissetuleva kõne korral helisevad mõlemad aparaadid korraga ning kõne ühendatakse esimesena vastanud telefonile. Seejuures on teise aparaadiga võimalik uusi kõnesid vastu võtta. Väljuvaid kõnesid on aparaatidelt võimalik sooritada teineteisest sõltumatult.

Teisele aparaadile on võimalik helistada lühinumbriga “*”.

Lisateenused virtuaalvahendusjaama abonentidele

Firmasisesed lühinumbrid

Tasuta firmasiseste kõnede tegemiseks on kasutusel lühinumbrid – telefoninumbri 3 viimast järku. Lühinumbreid on võimalik kasutada ka edasiühendamisel ja suunamisel.

Sissetuleva kõne noppimine

Virtuaalvahendusjaama abonendid saavad sissetuleva kõne grupisiseselt noppida:

 • tõsta kuuldetoru (või «käed-vabad»-reziimis rääkimiseks vajuta “SPEAKERPHONE”)
 • vali *8
 • vajuta “SEND” (või oota 4 sekundit)

Automaatne tervitus

Määratud kellaaegade vahel kuuleb sissehelistaja automaatset tervitusteksti. Tervitustekst on ühine kõigile firma numbritele.

Automaatse tervituse juhtimine:

 • *1 – tervitusteksti sisselugemine
 • *2 – tervitusteksti kuulamine
 • *3 – tervitusteksti kustutamine ja automaatse tervituse tühistamine

NB! Ajal kui automaatne tervitus on aktiveeritud, määratud suunamisi ei toimu!

Klienditeenindus peale teenuse käivitamist

Tekkinud tehniliste probleemide ja küsimuste jaoks on Teie käsutuses VoipMasteri klienditeeninduse telefon 681 8759 või aadress voip@voipmaster.ee ning arveldusküsimustes Elisa klienditeeninduse tasuta telefon 660 0600 või aadress elisa@elisa.ee.