BudgeTone-100 seeria telefonide klahvistik

Helina nivoo seadmine

Kui kuuldetoru on hargil, saab nooleklahvidega seada telefonihelina nivood.

Helitugevuse seadmine

Kui kuuldetoru on hargilt maas, saab nooleklahvidega seada kõne helitugevust.

MENU

Kui kuuldetoru on hargil, aktiveerib klahvi vajutus telefoni seadete menüü. Menüüs liikumiseks kasuta nooleklahve.
Kui kuuldetoru on hargilt maas, kuvab klahvi vajutus ekraanile telefoni IP-­aadressi.

CALLED

Kui kuuldetoru on hargilt maas, kuvatakse korduval vajutamisel järgemööda viimased 20 valitud numbrit. Kuvatavale numbrile saab helistada, vajutades “SEND”.

CALLERS

Kui kuuldetoru on hargilt maas, kuvatakse korduval vajutamisel järgemööda viimased 20 sissehelistanud numbrit. Kuvatavale numbrile saab helistada, vajutades “SEND”.

MESSAGE

Klahvi vajutamisel helistab telefon kõnepostkasti. Seejärel teadustatakse Sulle jäetud sõnumite arv ja antakse võimalus sõnumeid kuulata ja kustutada.

HOLD

Klahvi vajutamisel pannakse aktiivne kõne ootele.
Klahvi teistkordsel vajutamisel ­võetakse aktiivne kõne tagasi.

TRANSFER

Klahvi kasutatakse aktiivse kõne edasiühendamiseks teisele telefonile.

MUTE

Klahvi vajutamisel lülitub telefoni mikrofon välja ning vastaspool ei kuule kõnet.
Klahvi teistkordsel vajutamisel lülitub telefoni mikrofon uuesti sisse.

SEND

Klahvi kasutatakse sisestatud numbri valimiseks. Toimib ka viimati valitud numbri kordusvalimise nupuna.

SPEAKERPHONE

Klahvi vajutus aktiveerib telefoni «käed-vaba» funktsiooni.
Kõne siirdub uuesti kuuldetorule telefoni kuuldetoru pesas olevat lülitit vajutades.

NB! Teistkordsel “SPEAKERPHONE” vajutusel kõne katkeb!

CONFERENCE

Klahvil puudub funktsioon.

FLASH

Lülitab kahe üheaegse kõne vahel. Kasutatakse ka edasiühendamiseks.